ARDUINO NANO

Vše o Arduinu

Arduino NANO

Arduino NANO v3.0 je velmi malý , ale zato velmi mocný nástroj. Jednoduše napíšete program v jazyce WIRING (podobný C++) , jedním kliknutím odešlete přes USB do Vašeho Arduina a do 10 minut máte hotový projekt !!!. Programovací prostředí obsahuje v sobě programátor, spoustu knihoven již vyřešených úloh (např. knihovny pro LCD displej Vám usnadní natolik práci z programováním, že Vám stačí pouze instrukce:

lcd.print("Hello World");

Programovací prostředí je zdarma ke stažení zde:.                                       ARDUINO
Spousta příkladů a aplikací ke stažení zde:                                                    PŘÍKLADY
Manuál a instrukční soubor ke stažení zde:                                                   MANUÁLY
Rychlo manuál (super) ke stažení zde:                                  Arduino Notebook (0,3MB)
Vývody pinů Arduina NANO ke stažení zde:                         Arduino Datasheet (0,1MB)

Máte již odladěný projekt a potřebujete ho vypálit do čistého procesoru? Není problém !!! Vaše nové ARDUINO může sloužit jako ISP programátor pro malé ATtiny45/85, které již nepotřebují žádné další externí součástky.

Zde je návod jak na to:                                                               Arduino ISP programátor

ARDUINO NANO

Arduino Nano je založené na procesoru ATmega328. Má stejnou funkčnost jako Arduino Duemilanove, ale je menší. Postrádá DC napájecí konektor, a pracuje s Mini-B USB kabel namísto standardního.

Technické údaje:
 • Mikroprocesor Atmel ATmega328
 • Provozní napětí (logická úroveň) 5 V
 • Vstupní napětí (doporučeno) 7-12 V
 • Vstupní napětí (meze) 6 - 20 V
 • Počet digitálních I / O pinů 14 (z toho 6 poskytuje PWM výstup)
 • Počet analogových vstupů 8 pinů
 • Proudové zatížění na 1 pin 40 mA
 • Flash paměť 32 KB (ATmega328), z toho 2 KB používá zavaděč
 • SRAM 2 KB (ATmega328)
 • EEPROM 1 KB (ATmega328)
 • Rychlost hodin 16 MHz
Výkon:

Arduino Nano lze napájet přes mini-USB konektor, nebo přes pin Vin 6-20V neregulované externí napájení (pin 30), nebo 5V regulované externí napájení (pin 27). Jako zdroj energie je automaticky vybráno nejvyššíj napětí. FTDI FT232RL čip na Arduino Nano je připojen pouze v případě, že deska je napájen přes USB.

Vstupy a výstupy:

Každý ze 14 digitálních pinů na Arduino Nano lze použít jako vstup nebo výstup, pomocí pinMode (), digitalWrite (), a digitalRead () funkcí. Pracovní napětí je 5V. Každý pin může poskytovat nebo přijímat maximálně 40 mA a má interní pull-up rezistor (odpojen ve výchozím nastavení) na 20-50 kOhm. Kromě toho některé piny mají specializované funkce:

Seriový kanál:

0 (RX) a 1 (TX). Používá se pro příjem (RX) a přenos (TX) TTL data. Tyto piny jsou připojeny na odpovídající piny FTDI USB-to-TTL čipu.

PWM:

3, 5, 6, 9, 10 a 11 poskytují 8-bitový PWM výstup s analogWrite () funkcí. Arduino Nano má 8 analogových vstupů, z nichž každý poskytuje 10 bitů rozlišení (tj. 1024 různých hodnot). Referenční napětí pro analogové vstupy. Používá se analogReference ().

Komunikace:

Arduino Nano má řadu zařízení pro komunikaci s počítačem, další Arduina, nebo jiné mikrokontroléry. ATmega328 poskytují UART TTL (5V), sériová komunikace, která je k dispozici v digitálních pinech 0 (RX) a 1 (TX). FTDI FT232RL na desce Arduina poskytuje sériovou komunikaci s PC přes USB a ovladače FTDI (součástí softwaru Arduino) poskytuje virtuální COM port.

Programování:

Arduino Nano lze naprogramovat z Arduino softweru (ke stažení). Zvolte "Arduino Diecimila, Duemilanove, nebo Nano w / ATmega168" nebo "Arduino Duemilanove nebo Nano w / ATmega328" z nabídky Nástroje v menu (v závislosti na mikrokontroléru který je na Vaší desce). Podrobnosti naleznete v referenčních a výukových programech. ATmega328 na Arduino Nano má připravený bootloader, který vám umožní nahrát nový kód bez použití externího hardwarového programátoru.

ZPĚT